หน้าแรกสพป.เชียงใหม่ เขต 2ข้อมูลโรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง

ข้อมูลโรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130622
รหัส Smis 8 หลัก : 50020231
รหัส Obec 6 หลัก : 130622
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยเกี๋ยง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BanhuaykieangSchool
ที่อยู่ : หมู่ 10 ห้วยเกี๋ยง ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50290
โทรศัพท์ : 0-5349-8987
โทรสาร : 53498987
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 5072502
อีเมล์ : banhuaykieang@cme2.go.th
เว็บไซต์ : www.banhuaykieang.cme2.go.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลเมืองแม่โจ้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 14
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 14

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 16:58:50 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -