หน้าแรกสพป.เชียงใหม่ เขต 2ข้อมูลโรงเรียนบ้านหนองหาร(ทิพวันอุทิศ)

ข้อมูลโรงเรียนบ้านหนองหาร(ทิพวันอุทิศ)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหาร(ทิพวันอุทิศ)
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130626
รหัส Smis 8 หลัก : 50020235
รหัส Obec 6 หลัก : 130626
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหนองหาร(ทิพวันอุทิศ)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANNONGHARN Tippawan-utit
ที่อยู่ : หมู่ 7 หนองหาร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50290
โทรศัพท์ : 0-5384-8462
โทรสาร : 53848462
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1-ก.ค.-84
อีเมล์ : bannongharn@cme2.go.th
เว็บไซต์ : http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1050130626&Area_CODE=5002
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลหนองหาร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 10
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 12

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:58:52 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -