หน้าแรกสพป.เชียงใหม่ เขต 2ข้อมูลโรงเรียนบ้านหนองมะจับ

ข้อมูลโรงเรียนบ้านหนองมะจับ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองมะจับ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130609
รหัส Smis 8 หลัก : 50020200
รหัส Obec 6 หลัก : 130609
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหนองมะจับ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANNONGMAJUB
ที่อยู่ : หมู่ 1 หนองมะจับ ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50290
โทรศัพท์ : 0-5384-9680
โทรสาร : 053-84968
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : –
อีเมล์ :
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลแม่แฝก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 25
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 31

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 14:38:37 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -