หน้าแรกอำเภอสันทราย

อำเภอสันทราย

อีกหลายเรื่องในหมวดหมู่นี้

ข้อมูลโรงเรียนบ้านบวกเปา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบวกเปา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130594 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130627 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130608 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่แฝก

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่แฝก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130616 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่ย่อย(เจียร-สมศรี วังทองคำ)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ย่อย(เจียร-สมศรี วังทองคำ) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก :...

ข้อมูลโรงเรียนวัดสันคะยอม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสันคะยอม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130632 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนวัดสันทรายมูล(มงคลวิทยา)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสันทรายมูล(มงคลวิทยา) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130596 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนสันทรายหลวง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสันทรายหลวง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130630 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านหลักปัน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหลักปัน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130591 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนสันทรายวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131012 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านป่าก้าง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าก้าง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130593 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านป่าเหมือด

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าเหมือด สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130599 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านสันพระเนตร

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันพระเนตร สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130589 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านเมืองขอน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเมืองขอน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130597 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านสันศรี

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันศรี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130587 รหัส...

อัพเดทเรื่องล่าสุด

รถตู้เชียงใหม่