หน้าแรกสพม.เขต 34ข้อมูลโรงเรียนสันกำแพง

ข้อมูลโรงเรียนสันกำแพง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสันกำแพง
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131011
รหัส Smis 8 หลัก : 50012010
รหัส Obec 6 หลัก : 131011
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : สันกำแพง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : SANKAMPHAENG
ที่อยู่ : หมู่ 7 – ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50130
โทรศัพท์ : 053-331907
โทรสาร : 53332036
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดใหญ่พิเศษ (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 17/5/2494
อีเมล์ : skp@skpschool.net
เว็บไซต์ : http://www.skpschool.net
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : สันกำแพง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 24.7
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 4

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:57:33 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -