หน้าแรกสพป.เชียงใหม่ เขต 1ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่ปูคา

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่ปูคา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ปูคา
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130575
รหัส Smis 8 หลัก : 50010106
รหัส Obec 6 หลัก : 130575
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่ปูคา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banmaepuka
ที่อยู่ : หมู่ 7 แม่ปูคา ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50130
โทรศัพท์ : 053-965515
โทรสาร : 53965515
ระดับที่เปิดสอน : ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1/11/2465
อีเมล์ : banmeapuka@hotmail.com
เว็บไซต์ : https://sites.google.com/site/rongreiynbanmaepukhacheiynghim/home
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่ปูคา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 18
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 8

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 12:30:18 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -