หน้าแรกอำเภอสันกำแพง

อำเภอสันกำแพง

อีกหลายเรื่องในหมวดหมู่นี้

ข้อมูลโรงเรียนวัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130565 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านมอญ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมอญ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130552 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนวัดสันกลางเหนือ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130553 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130555 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนสันกำแพง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสันกำแพง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131011 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านสันกำแพง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันกำแพง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130556 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านดอนปีน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนปีน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130561 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนวัดบ้านน้อย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านน้อย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130557 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก :...

ข้อมูลโรงเรียนวัดสันโค้ง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสันโค้ง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130563 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านหนองโค้ง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130548 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่ปูคา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ปูคา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130575 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130549 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนวัดล้านตอง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดล้านตอง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130577 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130550 รหัส...

อัพเดทเรื่องล่าสุด

รถตู้เชียงใหม่