หน้าแรกสพป.เชียงใหม่ เขต 2ข้อมูลโรงเรียนวัดยั้งเมิน

ข้อมูลโรงเรียนวัดยั้งเมิน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดยั้งเมิน
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130545
รหัส Smis 8 หลัก : 50020133
รหัส Obec 6 หลัก : 130545
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดยั้งเมิน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Watyangmern School
ที่อยู่ : หมู่ 3 ยั้งเมิน ตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50250
โทรศัพท์ : 053 460332
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2464
อีเมล์ : watyangmern@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.watyangmern.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : อบต.ยั้งเมิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 82
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 40

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 10:37:39 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -