หน้าแรกสพป.เชียงใหม่ เขต 6ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่ตะละ

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่ตะละ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ตะละ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130534
รหัส Smis 8 หลัก : 50020136
รหัส Obec 6 หลัก : 130534
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่ตะละ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banmaetala
ที่อยู่ : หมู่ 6 บ้านแม่ตะละ ตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50250
โทรศัพท์ : 0-5322-8532
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : พ.ศ.2517
อีเมล์ :
เว็บไซต์ : ?Http:// School.obec.go
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 90
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 57

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:05:09 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -