หน้าแรกสพป.เชียงใหม่ เขต 3ข้อมูลโรงเรียนเทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์

ข้อมูลโรงเรียนเทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130198
รหัส Smis 8 หลัก : 50030081
รหัส Obec 6 หลัก : 130198
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Debsirin ๙ School Royal Project Under Royal Patronage
ที่อยู่ : หมู่ 5 บ้านคุ้ม ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50320
โทรศัพท์ : 053-450054
โทรสาร : 53450054
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 12-มี.ค.-26
อีเมล์ :
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่งอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 32
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 42

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 06:12:03 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -