ข้อมูลโรงเรียนบ้านโป่งนก

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งนก
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130224
รหัส Smis 8 หลัก : 50030071
รหัส Obec 6 หลัก : 130224
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านโป่งนก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : PongnokSchool
ที่อยู่ : หมู่ 7 บ้านโป่งนก ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50110
โทรศัพท์ : 53346462
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2483
อีเมล์ : pongnok_sc@hotmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่คะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 4
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 13

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 12:52:34 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า