ข้อมูลโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130206
รหัส Smis 8 หลัก : 50030053
รหัส Obec 6 หลัก : 130206
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านโป่งน้ำร้อน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANPONGNAMRON
ที่อยู่ : หมู่ 6 เปียงกอก ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50110
โทรศัพท์ : 053-452026
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1-ส.ค.-99
อีเมล์ : pongnamron.school@gmail.com
เว็บไซต์ : –
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : โป่งน้ำร้อน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 7
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 7

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11:20:35 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า