หน้าแรกสพป.เชียงใหม่ เขต 3ข้อมูลโรงเรียนบ้านเวียงฝาง

ข้อมูลโรงเรียนบ้านเวียงฝาง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130178
รหัส Smis 8 หลัก : 50030099
รหัส Obec 6 หลัก : 130178
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเวียงฝาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banwiengfang
ที่อยู่ : หมู่ 5 ต้นหนุน ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50110
โทรศัพท์ : 053-451565
โทรสาร : 53451565
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดใหญ่ (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2458
อีเมล์ : BWF_FANG@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.bwf.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เวียง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 0.1
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 0.1

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 13:09:08 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -