ข้อมูลโรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130216
รหัส Smis 8 หลัก : 50030104
รหัส Obec 6 หลัก : 130216
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยงูกลาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Huai Ngu Klang
ที่อยู่ : หมู่ 9 ห้วยงูกลาง ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50110
โทรศัพท์ : 053-451464
โทรสาร : 053-451464
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : พ.ศ.2587
อีเมล์ : hngschool@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.hngcm3.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : สันทราย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 6.3
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 6

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 20:30:43 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า