หน้าแรกสพป.เชียงใหม่ เขต 3ข้อมูลโรงเรียนบ้านศรีดอนชัย

ข้อมูลโรงเรียนบ้านศรีดอนชัย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130232
รหัส Smis 8 หลัก : 50030098
รหัส Obec 6 หลัก : 130232
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านศรีดอนชัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BanSridonchai
ที่อยู่ : หมู่ 18 ศรีดอนชัย ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50110
โทรศัพท์ : 053-453495
โทรสาร : 053-453495
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2503
อีเมล์ : bansridonchaischool@gmail.com
เว็บไซต์ : www.thai.net/Sredonchai
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เวียง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 10
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 2

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 16:38:24 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -