ข้อมูลโรงเรียนบ้านบงตัน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบงตัน
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130855
รหัส Smis 8 หลัก : 50050176
รหัส Obec 6 หลัก : 130855
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านบงตัน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banbongtan
ที่อยู่ : หมู่ 5 บ้านบงตัน ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50260
โทรศัพท์ : 53114574
โทรสาร : 53114574
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 17-พ.ค.-20
อีเมล์ : banbongtan.dt@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : บงตัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 25
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 15

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2562 เวลา 13:04:16 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า