หน้าแรกสพม.เขต 34ข้อมูลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม

ข้อมูลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131015
รหัส Smis 8 หลัก : 50052005
รหัส Obec 6 หลัก : 131015
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ดอยเต่าวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Doitao Wittayakom School
ที่อยู่ : หมู่ 2 บ้านแปลง 3 ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50260
โทรศัพท์ : 053-469103
โทรสาร : 053-469104
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดใหญ่ (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 19/6/2519
อีเมล์ : dt-school@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://www.doitao.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลมืดกา-ท่าเดื่อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 135
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 1

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มกราคม 2561 เวลา 10:24:23 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -