Home สพม.เขต 34 ข้อมูลโรงเรียนสันติสุข

ข้อมูลโรงเรียนสันติสุข

718

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสันติสุข
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131024
รหัส Smis 8 หลัก : 50042007
รหัส Obec 6 หลัก : 131024
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : สันติสุข
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : santisuk
ที่อยู่ : หมู่ 6 บ้านใหม่หนองหอย ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50160
โทรศัพท์ : 53106871
โทรสาร : 53106871
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 13-ม.ค.-36
อีเมล์ : santisukschoolcm@gmail.com
เว็บไซต์ : www.santisuk.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : สันติสุข
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 50
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 20

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 13:21:11 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน