หน้าแรกสพม.เขต 34ข้อมูลโรงเรียนสองแคววิทยาคม

ข้อมูลโรงเรียนสองแคววิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสองแคววิทยาคม
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131023
รหัส Smis 8 หลัก : 50042006
รหัส Obec 6 หลัก : 131023
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : สองแคววิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Songkwaewittayakom School
ที่อยู่ : หมู่ 14 ดอยหล่อ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50160
โทรศัพท์ : 52080838
โทรสาร : 52080839
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : พ.ศ. 2520
อีเมล์ : songkwaewit@secondary34.go.th
เว็บไซต์ : www.Songkaew.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ดอยหล่อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 50
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 2

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 ตุลาคม 2561 เวลา 08:43:14 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -