ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่ขาน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ขาน
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130967
รหัส Smis 8 หลัก : 50040167
รหัส Obec 6 หลัก : 130967
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่ขาน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banmaekhan
ที่อยู่ : หมู่ 4 สบอาว ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50160
โทรศัพท์ : 53360184
โทรสาร : 53360184
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2472
อีเมล์ : banmaekhan@hotmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : สันติสุข
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 15
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 15

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 20:10:56 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า