หน้าแรกสพป.เชียงใหม่ เขต 4ข้อมูลโรงเรียนบ้านเหล่าเป้า

ข้อมูลโรงเรียนบ้านเหล่าเป้า

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130974
รหัส Smis 8 หลัก : 50040149
รหัส Obec 6 หลัก : 130974
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเหล่าเป้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Laopao
ที่อยู่ : หมู่ 17 เหล่าเป้า ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50160
โทรศัพท์ : 53360179
โทรสาร : 53360179
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : พ.ศ. 2475
อีเมล์ : lpschool55@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ดอยหล่อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 20
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 5

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 11:47:25 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -