หน้าแรกสพป.เชียงใหม่ เขต 4ข้อมูลโรงเรียนบ้านสามหลัง

ข้อมูลโรงเรียนบ้านสามหลัง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสามหลัง
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130971
รหัส Smis 8 หลัก : 50040164
รหัส Obec 6 หลัก : 130971
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสามหลัง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bansamlang
ที่อยู่ : หมู่ 8 สามหลัง ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50160
โทรศัพท์ : 53360170
โทรสาร : 53360170
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 20-ก.พ.-65
อีเมล์ : bsl-school@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.samlang.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลสองแคว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 20
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 8

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2562 เวลา 14:08:39 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -