Home สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ข้อมูลโรงเรียนบ้านดงป่าหวาย

ข้อมูลโรงเรียนบ้านดงป่าหวาย

273

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงป่าหวาย
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130979
รหัส Smis 8 หลัก : 50040154
รหัส Obec 6 หลัก : 130979
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านดงป่าหวาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : DONGPAWAI
ที่อยู่ : หมู่ 8 บ้านดงป่าหวาย ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50160
โทรศัพท์ : 53460273
โทรสาร : 53460273
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 5-พ.ย.-83
อีเมล์ : dongpawai@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ดอยหล่อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 35
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 5

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2563 เวลา 14:39:53 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า