หน้าแรกอำเภอดอยหล่อ

อำเภอดอยหล่อ

อีกหลายเรื่องในหมวดหมู่นี้

ข้อมูลโรงเรียนวัดศรีดอนชัย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดศรีดอนชัย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130961 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านเหล่าเป้า

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130974 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านเจริญสามัคคี

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเจริญสามัคคี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130975 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านดอยหล่อ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอยหล่อ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130977 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนวัดวังขามป้อม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังขามป้อม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130978 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านดงป่าหวาย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงป่าหวาย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130979 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130958 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนวัดดอนชื่น

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนชื่น สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130973 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนวัดหนองหลั้ว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองหลั้ว สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130960 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านสามหลัง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสามหลัง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130971 รหัส...

อัพเดทเรื่องล่าสุด

รถตู้เชียงใหม่