หน้าแรกอำเภอดอยหล่อ

อำเภอดอยหล่อ

อีกหลายเรื่องในหมวดหมู่นี้

ข้อมูลโรงเรียนวัดดอนชื่น

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนชื่น สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130973 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนวัดหนองหลั้ว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองหลั้ว สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130960 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านสามหลัง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสามหลัง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130971 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านหัวข่วง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวข่วง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130970 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่ขาน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ขาน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130967 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130966 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนสองแคววิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสองแคววิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131023 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนสันติสุข

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสันติสุข สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131024 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนวัดศรีดอนชัย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดศรีดอนชัย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130961 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านเหล่าเป้า

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130974 รหัส...

อัพเดทเรื่องล่าสุด

รถตู้เชียงใหม่