หน้าแรกสพป.เชียงใหม่ เขต 1ข้อมูลโรงเรียนบ้านป่าไม้แดง

ข้อมูลโรงเรียนบ้านป่าไม้แดง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130167
รหัส Smis 8 หลัก : 50010046
รหัส Obec 6 หลัก : 130167
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าไม้แดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banpamaidang
ที่อยู่ : หมู่ 2 ป่าไม้แดง ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50220
โทรศัพท์ : 053-840710
โทรสาร : 53840710
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1-มี.ค.-75
อีเมล์ : pmdschool58@gmai.com
เว็บไซต์ : sites.google.com/site/pamaidaengschool/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ป่าป้อง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 20
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 6

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 15:18:53 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -