หน้าแรกสพป.เชียงใหม่ เขต 1ข้อมูลโรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก

ข้อมูลโรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130173
รหัส Smis 8 หลัก : 50010056
รหัส Obec 6 หลัก : 130173
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านตลาดขี้เหล็ก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bantaladkelek
ที่อยู่ : หมู่ 1 ตลาดขี้เหล็ก ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50220
โทรศัพท์ : 053-460021
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2482
อีเมล์ : btkschool56@gmail.com
เว็บไซต์ : https://sites.google.com/a/chiangmaiarea1.go.th/rongreiyn-ban-tlad-khi-helk/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลแม่โป่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 35
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 15

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 กรกฎาคม 2561 เวลา 14:16:44 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -