ข้อมูลโรงเรียนบ้านเมืองอาง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเมืองอาง
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130037
รหัส Smis 8 หลัก : 50050017
รหัส Obec 6 หลัก : 130037
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเมืองอาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banmuengang
ที่อยู่ : หมู่ 9 เมืองอาง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50160
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 17-พ.ค.-20
อีเมล์ :
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลบ้านหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 25
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 25

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 เวลา 17:15:16 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า