หน้าแรกสพป.เชียงใหม่ เขต 6ข้อมูลโรงเรียนบ้านห้วยทราย

ข้อมูลโรงเรียนบ้านห้วยทราย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยทราย
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130061
รหัส Smis 8 หลัก : 50050003
รหัส Obec 6 หลัก : 130061
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยทราย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banhuaisai
ที่อยู่ : หมู่ 5 ห้วยทราย ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50240
โทรศัพท์ : 053-032132
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1 มกราคม พ.ศ. 2485
อีเมล์ : –
เว็บไซต์ : –
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : บ้านแปะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 32
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 25

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:58:12 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -