หน้าแรกสพม.เขต 34ข้อมูลโรงเรียนแม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา)

ข้อมูลโรงเรียนแม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา)
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1058420353
รหัส Smis 8 หลัก : 58022001
รหัส Obec 6 หลัก : 420353
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : แม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Maesarieng Boripat Suksa
ที่อยู่ : หมู่ 315 บ้านท่าข้าม ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ : 58110
โทรศัพท์ : 053-681250-1
โทรสาร : 53681336
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดใหญ่พิเศษ (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2477
อีเมล์ : boripat@obec.go.th
เว็บไซต์ : www.boripat.ac.th/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : บ้านกาศ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 194
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 3

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 08:37:13 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -