หน้าแรกสพม.เขต 34ข้อมูลโรงเรียนสบเมยวิทยาคม

ข้อมูลโรงเรียนสบเมยวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสบเมยวิทยาคม
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1058420355
รหัส Smis 8 หลัก : 58022002
รหัส Obec 6 หลัก : 420355
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : สบเมยวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Sobmoeiwittayakom School
ที่อยู่ : หมู่ 3 แม่เกาะ ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ : 58110
โทรศัพท์ : 053-618106
โทรสาร : 53618106
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดใหญ่ (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 11-มิ.ย.-38
อีเมล์ : sobmoei.sw@gmail.com
เว็บไซต์ : www.sobmoei.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่คะตวน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 210
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 5

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 10:33:43 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -