หน้าแรกสพม.เขต 34ข้อมูลโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

ข้อมูลโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130985
รหัส Smis 8 หลัก : 50012002
รหัส Obec 6 หลัก : 130985
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัฒโนทัยพายัพ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Wattanothaipayap School
ที่อยู่ : หมู่ – – ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50100
โทรศัพท์ : 053-277151
โทรสาร : 53277452
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดใหญ่พิเศษ (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : ๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๙
อีเมล์ : wattanothai_cm34@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://www.wattano.ac.th/wattano
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เชียงใหม่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 9
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 9

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 10:48:59 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -

อัพเดทล่าสุดของเรา