หน้าแรกสพม.เขต 34

สพม.เขต 34

อีกหลายเรื่องในหมวดหมู่นี้

ข้อมูลโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1058420358 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131001 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนสันติสุข

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสันติสุข สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131024 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131000 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนจอมทอง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนจอมทอง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130991 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130999 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนแม่แจ่ม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่แจ่ม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130992 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนแม่แตง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่แตง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130998 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนฮอดพิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนฮอดพิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131014 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131022 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131015 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนสันกำแพง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสันกำแพง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131011 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131016 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนไชยปราการ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไชยปราการ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131020 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130997 รหัส...

อัพเดทเรื่องล่าสุด

รถตู้เชียงใหม่