หน้าแรกสพป.เชียงใหม่ เขต 6

สพป.เชียงใหม่ เขต 6

อีกหลายเรื่องในหมวดหมู่นี้

ข้อมูลโรงเรียนบ้านปางอุ๋ง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130325 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130036 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านหนองคัน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองคัน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130073 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านโม่งหลวง สาขาบ้านแม่อมลานใน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโม่งหลวง สาขาบ้านแม่อมลานใน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านจันทร์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจันทร์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130341 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130326 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านเมืองอาง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเมืองอาง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130037 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130075 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแจ่มหลวง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130344 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านจันทร์ สาขาแจ่มน้อย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจันทร์ สาขาแจ่มน้อย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่มุ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่มุ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130296 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลาง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลาง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130038 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านใหม่สารภี

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่สารภี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130077 รหัส...

อัพเดทเรื่องล่าสุด

รถตู้เชียงใหม่