หน้าแรกสพป.เชียงใหม่ เขต 6

สพป.เชียงใหม่ เขต 6

อีกหลายเรื่องในหมวดหมู่นี้

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่ซา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ซา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130294 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านบนนา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบนนา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130064 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านขุนแตะ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขุนแตะ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130058 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านกองแขก

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกองแขก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130287 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130323 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130314 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่หอย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่หอย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130295 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านขุนแปะ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขุนแปะ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130065 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านขุนยะ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขุนยะ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130034 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านอมเม็ง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอมเม็ง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130288 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านสามสบ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสามสบ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130282 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านพุย สาขาพุยใต้

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพุย สาขาพุยใต้ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่เอาะ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่เอาะ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130297 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130066 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านขุนกลาง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขุนกลาง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130035 รหัส...

อัพเดทเรื่องล่าสุด

รถตู้เชียงใหม่