สพป.เชียงใหม่ เขต 6

ข้อมูลโรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ สังกัด สำนักงานเ …

อ่านต่อ

ข้อมูลโรงเรียนบ้านโม่งหลวง สาขาบ้านแม่อมลานใน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโม่งหลวง สาขาบ้านแม่อมลานใน สังกัด …

อ่านต่อ

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ สังกัด สำนั …

อ่านต่อ

ข้อมูลโรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด สังกัด สำนักงานเขตพื้นท …

อ่านต่อ

ข้อมูลโรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย สังกัด สำนักงานเข …

อ่านต่อ

ข้อมูลโรงเรียนบ้านจันทร์ สาขาแจ่มน้อย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจันทร์ สาขาแจ่มน้อย สังกัด สำนักงา …

อ่านต่อ