หน้าแรกสพป.เชียงใหม่ เขต 6

สพป.เชียงใหม่ เขต 6

อีกหลายเรื่องในหมวดหมู่นี้

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่หอย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่หอย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130295 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านขุนแปะ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขุนแปะ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130065 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านขุนยะ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขุนยะ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130034 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านอมเม็ง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอมเม็ง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130288 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านสามสบ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสามสบ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130282 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านพุย สาขาพุยใต้

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพุย สาขาพุยใต้ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่เอาะ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่เอาะ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130297 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130066 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านขุนกลาง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขุนกลาง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130035 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนออป.13

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนออป.13 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130289 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านผานัง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผานัง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130283 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130342 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่ศึก(มูลนิธิธรรมมาภิรักษ์อุปถัมภ์ที่ 2)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ศึก(มูลนิธิธรรมมาภิรักษ์อุปถัมภ์ที่ 2) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านขุนแปะ สาขาแม่จร

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขุนแปะ สาขาแม่จร สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านวังน้ำหยาด

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังน้ำหยาด สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130070 รหัส...

อัพเดทเรื่องล่าสุด

รถตู้เชียงใหม่