ข้อมูลโรงเรียนบ้านหนองเต็ง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเต็ง
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130511
รหัส Smis 8 หลัก : 50030144
รหัส Obec 6 หลัก : 130511
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหนองเต็ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : NongTeng
ที่อยู่ : หมู่ 3 หนองเต็ง ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50280
โทรศัพท์ : 053-460199
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
อีเมล์ : nongteng_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่สาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 เวลา 15:28:34 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า