Home สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ข้อมูลโรงเรียนบ้านป่าแดง

ข้อมูลโรงเรียนบ้านป่าแดง

399

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าแดง
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130496
รหัส Smis 8 หลัก : 50030123
รหัส Obec 6 หลัก : 130496
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าแดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Padang
ที่อยู่ : หมู่ 5 ป่าแดง ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50280
โทรศัพท์ : –
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : พ.ศ.2487
อีเมล์ :
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : บ้านหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 20
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 10

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09:28:13 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน