หน้าแรกสพป.เชียงใหม่ เขต 3ข้อมูลโรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ

ข้อมูลโรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130503
รหัส Smis 8 หลัก : 50030127
รหัส Obec 6 หลัก : 130503
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านปางต้นเดื่อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banpangtonduae
ที่อยู่ : หมู่ 1 บ้านปางต้นเดือ ตำบลมะลิกา อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50280
โทรศัพท์ : 052-082901
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2500
อีเมล์ : pangtonduae.cm3@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : มะลิกา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 25
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 11

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 16:46:04 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -