หน้าแรกตำบลตำบลแม่สอย

ตำบลแม่สอย

ตำบลแม่สอย เป็นตำบลอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอจอมทอง ประกอบด้วย 14 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ 1 บ้านหนองคัน, หมู่ 2 บ้านวังน้ำหยาด, หมู่ 3 บ้านแม่สอย, หมู่ 4 บ้านสารภี, หมู่ 5 บ้านโรงวัว, หมู่ 6 บ้านห้วยม่วง, หมู่ 7 บ้านสบสอย, หมู่ 8 บ้านห้วยฝาง, หมู่ 9บ้านห้วยสะแพด, หมู่ 10 บ้านห้วยม่วง, หมู่ 11 บ้านห้วยห้า, หมู่ 12 บ้านห้วยมะควัด, หมู่ 13 บ้านห้วยพัฒนา, หมู่ 14 บ้านป่ากล้วยพัฒนา


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลหนองจ๊อม

ตำบลเปียงหลวง

ตำบลหารแก้ว

ตำบลแม่ปั๋ง

ตำบลริมใต้

ตำบลท่าวังตาล

- Advertisment -