หน้าแรกตำบลตำบลแม่ปูคา

ตำบลแม่ปูคา

ตำบลแม่ปูคาตั้งอยู่ทิศเหนือของอำเภอสันกำแพง อยู่ห่างจากอำเภอสันกำแพง3กิโลเมตร มีถนนติดต่ออำเภอได้ 1ทาง คือเส้นทางปากทางแม่ปูคาไปตามถนนเชียงใหม่-สันกำแพง และเส้นทางตำบลแม่ปูคาผ่านตำบลสันกำแพง ผ่านวัดสันเหนือ

เนื้อที่

เนื้อที่ 9,637ไร่ หรือ 23.00 ตารางกิโลเมตร

ลักษณะภูมิประเทศ

ตำบลแม่ปูคามีสภาพเป็นที่ราบลุ่ม สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 300เมตร มีน้ำแม่ปูคาซึ่งไหลผ่านมาทางทิศตะวันออก และน้ำแม่โฮมเป็นแม่น้ำสายหลักของตำบล เส้นทางคมนาคมสะดวกโดยมีถนนผ่านกลางตำบลแยกจากถนนเชียงใหม่สันกำแพงผ่านหมู่ที่7 หมู่ที่6 หมู่ที่9 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 1 และหมู่ที่8 ขึ้นไปทางเหนือไปเชื่อมต่อเขตอำเภอดอยสะเก็ด และเส้นทางมาจากด้านหลังที่ว่าการอำเภอผ่านวัดสันเหนือ ถึงวัดป่าเห็วเลี้ยวซ้ายเขาสู่ตำบลแม่ปูคา ผ่านหมู่ที่ 6 ผ่านที่ทำการสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ปูคา ผ่านวัดแม่ปูคาใต้ไปพบเส้นทางแรก

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

การปกครอง

ตำบลแม่ปูคาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น ทั้งหมด 9 หมู่บ้าน

จำนวนหมู่บ้านในเขต เทศบาล เต็มทั้งหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

 • หมู่ที่1 บ้านป่าสักยาว
 • หมู่ที่2 บ้านสันมะแปบ
 • หมู่ที่3 บ้านป่าสักน้อย
 • หมู่ที่4 บ้านปงป่าเอื้อง
 • หมู่ที่5 บ้านปูคาเหนือ
 • หมู่ที่6 บ้านปูคาใต้
 • หมู่ที่7 บ้านปูคาหัวฝาย
 • หมู่ที่8 บ้านไร่พัฒนา
 • หมู่ที่9 บ้านปูคาหัวบ้าน

 ประชากร

ตำบลแม่ปูคามีจำนวนประชากรทั้งหมด 5,812 คน

แยกเป็น ชาย 2,819 คน

หญิง 2,993 คน

มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,307 ครัวเรือน

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่ปูคา ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์ มีวัดจำนวน 6 แห่ง มีโบสถ์ จำนวน1 แห่ง ได้แก่

 1. วัดอารามใหม่สิริมงคล ที่ตั้ง119 ม.1 ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง
 2. วัดสันมะแปบ ที่ตั้ง24 ม.2 ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง
 3. วัดป่าสักน้อย ที่ตั้ง81/2 ม.3 ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง
 4. วัดปงป่าเอื้อง ที่ตั้ง100 ม.4 ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง
 5. วัดปูคาเหนือ ที่ตั้ง213 ม.5 ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง
 6. วัดปูคาใต้ ที่ตั้ง77 ม.6 ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง
 7. คริสจักรสุริยะชัยธรรม ที่ตั้ง ม.7ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง

รหัสไปรษณีย์ ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50130

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  ป่าสักยาว 1 แม่ปูคา สันกำแพง เชียงใหม่
  สันมะแปป 2 แม่ปูคา สันกำแพง เชียงใหม่
  ป่าสักน้อย 3 แม่ปูคา สันกำแพง เชียงใหม่
  ปงป่าเอื้อง 4 แม่ปูคา สันกำแพง เชียงใหม่
  ปูคาเหนือ 5 แม่ปูคา สันกำแพง เชียงใหม่
  ปูคากลาง 6 แม่ปูคา สันกำแพง เชียงใหม่
  ปูคาใต้ 7 แม่ปูคา สันกำแพง เชียงใหม่
  ไร่พัฒนา 8 แม่ปูคา สันกำแพง เชียงใหม่
  ปูคาหัวบ้าน 9 แม่ปูคา สันกำแพง เชียงใหม่

ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลแม่ปูคา


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลเมืองแหง

ตำบลฟ้าฮ่าม

ตำบลสุเทพ

ตำบลท่าตอน

ตำบลบ้านสหกรณ์

- Advertisment -