หน้าแรกตำบลตำบลแม่ทา

ตำบลแม่ทา

ตำบลแม่ทา เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครอง ของอำเภอแม่ออน มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1บ้านทาม่อน หมู่ 2 บ้านท่าข้าม หมู่ 3 บ้านค้อกลาง หมู่ 4บ้านห้วยทราย หมู่ 5 บ้านป่าน๊อต หมู่ 6 บ้านดอนชัยหมู่7 บ้านใหม่ดอนชัย สภาพทั่วไป ของตำบล มีพื้นที่เป็นที่ราบหุบเขา มีภูเขาล้อมรอบ ที่ดินเหมาะแก่การทำการเกษตรและอาณาเขต

ตำบล ทิศเหนือ ติดต่อ ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน และ ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

เป็นพื้นที่ป่าไม้รวม     79.9 ตารางกิโลเมตร   หรือประมาณ            49,937.5ไร่

พื้นที่ทำกินรวม          22.2 ตารางกิโลเมตร   หรือประมาณ            13,875       ไร่

พื้นที่อยู่อาศัย             5.9 ตารางกิโลเมตร    หรือประมาณ            3,687.5 ไร่

รวมพื้นที่ทั้งหมด        108 ตารางกิโลเมตร    หรือประมาณ            67,500       ไร่

ภูมิประเทศ

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา พื้นดินร่วนปนทรายเหมาะสำหรับเพาะปลูกพืชผัก ผลไม้ ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทางการเกษตร เช่น ปลูกข้าวโพด ทำสวนลำไย มะม่วง เลี้ยงวัว อุตสาหกรรมในครอบครัวซึ่งแปรรูปจากผลผลิตการเกษตร

จำนวนหมู่บ้าน และประชากร

จำนวนประชากรใน ตำบลแม่ทา

จำนวนหลังคาเรือน : 1,497 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 4,858 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 753 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 231 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 155 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 28 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 54 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 617 คน จำนวนผู้พิการ : 62 คน

 รหัสไปรษณีย์ ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50130

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  ทาม่อน 1 แม่ทา แม่ออน เชียงใหม่
  ท่าข้าม 2 แม่ทา แม่ออน เชียงใหม่
  ค้อกลาง 3 แม่ทา แม่ออน เชียงใหม่
  ห้วยทราย 4 แม่ทา แม่ออน เชียงใหม่
  ป่าน๊อต 5 แม่ทา แม่ออน เชียงใหม่
  ดอนชัย 6 แม่ทา แม่ออน เชียงใหม่
  ใหม่ดอนชัย 7 แม่ทา แม่ออน เชียงใหม่

ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลแม่ทา


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลหนองหาร

ตำบลหารแก้ว

ตำบลสันป่ายาง

ตำบลยางคราม

ตำบลท่ากว้าง

ตำบลอมก๋อย

- Advertisment -