หน้าแรกตำบลตำบลเมืองนะ

ตำบลเมืองนะ

ตำบลเมืองนะ ประกอบด้วยหมู่บ้าน  หมู่ 1 บ้านป่าบง หมู่ 2 บ้านแม่นะ  หมู่3 บ้านจอมคีรี หมู่ 4 บ้านห้วยโจ้  หมู่ 5 บ้านแม่ยะ หมู่6 บ้านสบคาบ  หมู่ 7 บ้านสบอ้อ หมู่ 8 บ้านแม่อ้อใน  หมู่ 9 บ้านปางมะโอ หมู่ 10 บ้านแก่งปันเต๊า หมู่ 11 บ้านแม่แมะ หมู่ 12 บ้านปางโฮ้ง หมู่ 13 บ้านแม่ซ้าย

รหัสไปรษณีย์ ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50170

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  เมืองนะ 1 เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่
  แกน้อย 2 เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่
  นาหวาย 3 เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่
  โล๊ะป่าหาญ 4 เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่
  โป่งอาง 5 เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่
  น้ำรู 6 เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่
  ห้วยใส้ 7 เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่
  จองคำ 8 เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่
  ไชยา 9 เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่
  อรุโณทัย 10 เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่
  หนองแขม 11 เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่
  หนองเขียว 12 เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่
  เจียจันทร์ 13 เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่
  ใหม่สามัคคี 14 เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่

ประวัติความเป็นมา

ตำบลเมืองนะ จากคำบอกเล่าของคนเก่าแก่ซึ่งเล่าเป็นนิทานว่า เมืองนี้เคยมีพระสมณโคดมมาโปรดมนุษย์สัตว์เดรัจฉานทั้งหลาย เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมายังเทือกเขาแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นที่รวมของแม่น้ำหลายสาย ปัจจุบันเรียกว่า “สันดอยถ้วย” พระพุทธองค์ทรงประทับใต้ต้นไม้ใหญ่ เมื่อประชาชนทั้งหลายทราบก็พากันไปสักการะบูชา ไม่เพียงแต่มนุษย์เท่านั้นแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ไปร่วมกันสักการะบูชาด้วย ในบรรดาสัตว์เหล่านั้นมีพญาช้างเผือกเชือกหนึ่งเกิดความศรัทธา ฏ็เก็บเอาผลไม้ถวายคือ ผลนะ (ลูกสมอ) พอพระพุทธเจ้ารับผลนะก็กลายเป็นทองคำทันที พญาช้างเผือกจึงถวายตัวรับใช้เป็นทาส ต่อมาวันหนึ่งพญาช้างเผือกลงไปเล่นน้ำในลำธารใกล้ ๆ มีพรานป่าใจอำมหิตมาพบเข้า จึงรุมทำร้ายพญาช้างเผือกจนขาดใจตาย ร่างของพญาช้างเผือกค่อย ๆ จมลง ๆ และหายไป ก็พอดีไปพบเข้ากับพระพุทธเจ้าเข้า พระองค์ท่านทรงเทศนาสั่งสอนจนพวกพรานป่าเลิกทำความชั่ว และตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนตั้งชื่อบริเวณนี้ “เมืองนะ” มาจนถึงปัจจุบัน

สภาพทั่วไปของตำบล

พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่เทือกเขาสลับกับที่ราบ มีเนื้อที่ประมาณ 486 ตร.กม. หรือประมาณ 303,800 ไร่

อาณาเขตตำบล

ทิศเหนือ ติดกับ สาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพเมียนมาร์

ทิศใต้ ติดกับ ต.ทุ่งข้าวพวง และ ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล

  1. ถ้ำ – ป่าหก
  2. ถ้ำเมืองนะ
  3. ถ้ำเมืองดอยกลางเมือง
  4. ถ้ำผาชัน
  5. น้ำตกทุ่งแก้ว
  6. น้ำตกศรีสังวาลย์
  7. น้ำตกห้วยหก

จำนวนประชากรใน ตำบลเมืองนะ

จำนวนหลังคาเรือน : 6,075 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 34,839 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 2,222 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 3,107 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 560 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 327 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 42 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 4,552 คน จำนวนผู้พิการ : 142 คน

ขอบคุณข้อมูล อบต. ตำบลเมืองนะ


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลยั้งเมิน

ตำบลบ้านปง

ตำบลยางเนิ้ง

ตำบลป่าไผ่

- Advertisment -