หน้าแรกตำบลตำบลเชิงดอย

ตำบลเชิงดอย

ตำบลเชิงดอย ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่1 บ้านแม่ดอกแดง หมู่ 2 บ้านโพธิ์ทองเจริญ หมู่3 บ้านเชิงดอย หมู่ 4 บ้านป่าคา หมู่5 บ้านเกาะ หมู่6 บ้านสันอุ้ม หมู่7 บ้านร้องขี้เหล็ก  หมู่ 8 บ้านลวงใต้ หมู่9 บ้านป่าสักน้อย หมู่10 บ้านป่าไผ่ศรีโขง หมู่11 บ้านกิ่วแล หมู่12 บ้านประทุมนิเวศน์ หมู่ 13 บ้านหนองพัฒนา

ตำบลเชิงดอย ได้ยกฐานะจาก องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงดอย ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นมา  โดยได้ดำเนินการพัฒนามุ่งเน้นการส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นทุกด้าน  ในอันที่เอื้อประโยชน์ต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน  การส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นนำไปสู่การพัฒนาสังคมและการท่องเที่ยว มีความสามารถในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของบุคคล ทั้งทางด้านการศึกษา การกีฬา และการสาธารณสุข  อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม

เทศบาลตำบลเชิงดอย แบ่งเป็น 2 ส่วนโดยมี  เทศบาลตำบลดอยสะเก็ดกั้นกลาง  พื้นที่ส่วนบน จำนวน 6  หมู่บ้าน  ส่วนล่าง  5  หมู่บ้าน มีพื้นที่ประมาณ 63 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 39,375 ไร่

รหัสไปรษณีย์ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50220

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  แม่ดอกแดง 1 เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  โพธิทองเจริญ 2 เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  เชิงดอย 3 เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  ป่าคา 4 เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  เกาะ 5 เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  สันอุ้ม 6 เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  ร้องขี้เหล็ก 7 เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  ลวงใต้ 8 เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  ป่าสักน้อย 9 เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  ป่าไผ่ศรีโขง 10 เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  กิ่วแล 11 เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  ประทุมนิเวศน์ 12 เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  หนองบัวพัฒนา 13 เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่

 ขอบคุณข้อมูล เทศบาล ตำบลเชิงดอย


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลสะเมิงใต้

ตำบลทุ่งต้อม

ตำบลเมืองคอง

ตำบลสันปูเลย

ตำบลสบโขง

ตำบลนาเกียน

- Advertisment -