ตำบลฮอด

ตำบลฮอด แบ่งเขตการปกครอง เป็น 5 หมู่บ้าน หมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านแควมะกอก  หมู่2 บ้านแพะดินแดง หมู่3 บ้านวังลุง หมู่4 บ้านห้วยทราย หมู่5 บ้านดงดำ

จำนวนประชากรใน ตำบลฮอด

จำนวนหลังคาเรือน : 932 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 3,509 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 534 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 191 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 159 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 74 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 4 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 1,203 คน จำนวนผู้พิการ : 48 คน

ตำบลฮอดมีประวัติยาวนานราว พ.ศ.1203 พระนางเจ้าเทวีได้ยาตราทัพจากละโว้ขึ้นมาทางชลมารคแม่น้ำปิง เมื่อบรรลุถึงที่แห่งนี้ได้รับสั่งให้หยุกและสร้างวัดเจดีย์ และพระพุทธรูปองค์ใหญ่ในบริเวณนี้ อดีตเคยเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอฮอด แต่ปัจจุบันได้ย้ายไปตั้งบริเวณตำบลหางดง เนื่องจากสภาพน้ำท่วมอยู่บ่อย ๆ

สภาพทั่วไปของตำบล

มีภูมิประเทศเป็นที่ราบในแนวยาว ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอฮอด มีเนื้อที่ทั้งหมด 51 ตร.กม. มีแม่น้ำปิงไหลผ่านยาวจากทิศเหนือถึงทิศใต้

อาณาเขตตำบล

ทิศเหนือ ติดกับ ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

ทิศใต้ ติดกับ ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

ทิศตะวันตก ติดกับ ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

รหัสไปรษณีย์ ตำบลฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50240

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  แควมะกอก 1 ฮอด ฮอด เชียงใหม่
  แพะดินแดง 2 ฮอด ฮอด เชียงใหม่
  วังลุง 3 ฮอด ฮอด เชียงใหม่
  ห้วยทราย 4 ฮอด ฮอด เชียงใหม่
  ดงดำ 5 ฮอด ฮอด เชียงใหม่

ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลฮอด


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลสองแคว

ตำบลป่าตุ้ม

ตำบลบ่อหลวง

ตำบลหางดง

ตำบลเวียง

ตำบลสันทราย

- Advertisment -