หน้าแรกตำบลตำบลอมก๋อย

ตำบลอมก๋อย

ตำบลอมก๋อย ชื่อตำบลมาจากคำว่า อำ – กอย เป็นภาษาลัวะ (ละว้า แปลว่า ขุนน้ำ หรือ ต้นน้ำ สันนิษฐานว่าหมายถึงต้นน้ำแม่ตื่นที่ไหลผ่านชุมชนเมืองโบราณจากตำนานเมืองตื๋นนันทบุรีจารึกไว้ว่า พระยาช้างเผือกและพระยาเลิกสองพี่น้องได้พาราษฎรอพยพมาจากเมืองเชียงใหม่ มาสร้างเมืองตี๋นนันทบุรีในปี พ.ศ.1985 อำเภออมก๋อยในปัจจุบันเดิมเป็นหมู่บ้านของชาวลัวะ มีขุนแสนทองเป็นหัวหน้าหมู่บ้านครั้งต่อมาได้มีคนเมืองอพยพมาอยู่แทนที่ และชาวลัวะได้อพยพไปอยู่ที่อื่นจนหมด ทางราชาการได้ตั้งเป็นตำบลขึ้นมาอยู่ในเขตปกครองของอำเภอฮอด และได้ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอ ในปี พ.ศ.2473 ได้ยกฐานะเป็นอำเภออมก๋อย

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ตั้งอยู่เลขที่   90   หมู่ที่   18   บ้านสบอมแฮด    อยู่ห่างจากอำเภออมก๋อย ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 3 กิโลเมตรมีอาณาเขต ดังนี้

ทิศเหนือ                  ติดต่อกับ ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
ทิศใต้                    ติดต่อกับ ต.สบโขง และ ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันออก           ติดต่อกับ ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันตก               ติดต่อกับ ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

เนื้อที่
ทั้งหมด  228.956  ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นไร่  143,097.50  ไร่

ภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของตำบลอมก๋อย ส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีแหล่งน้ำ ซึ่งมีลักษณะเป็นลำห้วย พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

ภูมิอากาศ

ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมมี  3  ฤดู

– ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน  –  พฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ย  25  องศาเซลเซียส

– ฤดูฝน   เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม  –  ตุลาคม  มีระดับน้ำฝนเฉลี่ย  1,000  มม./ปี

– ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม  –  มีนาคม  อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย  2-4  องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย  15-20  องศาเซลเซียส

แหล่งท่องเที่ยวตำบลอมก๋อย

อุทยานแห่งชาติแม่ระอา

ตั้งอยู่ที่หมู่9 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ มีที่พักสำหรับ ผู้สนใจเข้าไปทัศนศึกษาธรรมชาติ ป่าไม้ ภูเขา และชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง

น้ำตกบ้านซอแอะ  

น้ำตกบ้านซอแอะ ตั้งอยู่ หมู่ 12 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ การเดินทางโดยรถยนต์ จากอบต.แม่ตื่น ถึง บ้านซอแอะมีระยะทาง 28 กม. และเดินทางโดยรถจักรยานยนต์ ระยะทาง 2 กม. และเดินทางเท้าอีก 300 ม.

จำนวนประชากรใน ตำบลอมก๋อย

จำนวนหลังคาเรือน : 1,627 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 7,145 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 1,084 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 572 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 71 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 45 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ :  – คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 1,512 คน จำนวนผู้พิการ : 44 คน

 รหัสไปรษณีย์ ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50310

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  หลิม-ดง 1 อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่
  ยางเปา 2 อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่
  ทุ่งจำเริญ 3 อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่
  ตุงลอย 4 อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่
  แม่ต๋อม 5 อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่
  แม่อ่างขาง 6 อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่
  ผาปูน 7 อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่
  ยองกือ 8 อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่
  ดง 9 อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่
  ยางแก้ว 10 อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่
  ตุงติง 11 อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่
  กะเบอะดิน 12 อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่
  แม่ต๋อมบน 13 อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่
  ยางเปาเหนือ 14 อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่
  ยองแหละ 15 อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่
  ผาปูนดง 16 อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่
  แม่ระมีดหลวง 17 อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่
  สบอมแฮด 18 อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่
  มะหินหลวง 19 อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่
  ขุน 20 อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่

ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลอมก๋อย


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลแม่สา

ตำบลทุ่งสะโตก

ตำบลเปียงหลวง

ตำบลท่ากว้าง

ตำบลสันผักหวาน

- Advertisment -