หน้าแรกตำบลตำบลห้วยทราย

ตำบลห้วยทราย

ตำบลห้วยทราย มีอายุประมาณ 150 ปี ที่ได้ชื่อว่า “ห้วยทราย” เพราะมีลำห้วยหลายสาย ซึ่งไหลมาจากป่าไหลลงสู่น้ำแม่ริม ในขณะเดียวกันจะมีทรายจำนวนมากไหลปนมากับน้ำด้วย ชาวบ้านจึงตั้งชื่อว่า “ห้วยทราย”

สภาพทั่วไปของตำบล

ตำบลห้วยทราย แบ่งการปกครองเป็น 5 หมู่บ้าน เป็นที่ราบเชิงเขา ประชาชนเป็นคนพื้นเมือง มีแม่น้ำแม่ริม ไหลผ่าน มีพื้นที่ 848 ไร่

 อาณาเขตตำบล

ทิศเหนือ ติดกับ ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ทิศใต้ ติดกับ ต.ริมเหนือ และ ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ทิศตะวันออก ติดกับ ต.สันโป่ง และ ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ทิศตะวันตก ติดกับ ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

จำนวนประชากรของตำบล
จำนวนประชากรใน ตำบลห้วยทราย

จำนวนหลังคาเรือน : 936 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 4,716 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 833 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 193 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 78 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 27 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 10 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 1,432 คน จำนวนผู้พิการ : 15 คน

ข้อมูลอาชีพของตำบล

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ทำไร่ และรับจ้าง

รหัสไปรษณีย์ ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50180

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  อ้อย 1 ห้วยทราย แม่ริม เชียงใหม่
  หนองปลามัน 2 ห้วยทราย แม่ริม เชียงใหม่
  ห้วยทราย 3 ห้วยทราย แม่ริม เชียงใหม่
  แม่แอน 4 ห้วยทราย แม่ริม เชียงใหม่
  เหล่า 5 ห้วยทราย แม่ริม เชียงใหม่

ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลห้วยทราย


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความก่อนหน้านี้ตำบลเหมืองแก้ว
บทความถัดไปตำบลริมใต้
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลเวียง

ตำบลดอนเปา

- Advertisment -

อัพเดทล่าสุดของเรา