ตำบลหางดง

ตำบลหางดง เป็น 8 หมู่บ้านประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่1 บ้านท้าวคำวัง หมู่2 บ้านร้อง ,              หมู่3 บ้านกำแพงงาม หมู่4 บ้านทรายมูลใต้ หมู่6 บ้านดงหลวง หมู่ 7 บ้านป่าแป๋ หมู่8 บ้านกอง หมู่9 บ้านดงน้อย

รหัสไปรษณีย์ ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50230

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  ท้าวคำวัง 1 หางดง หางดง เชียงใหม่
  ล้อง 2 หางดง หางดง เชียงใหม่
  กำแพงงาม 3 หางดง หางดง เชียงใหม่
  ทรายมูลใต้ 4 หางดง หางดง เชียงใหม่
  แม่ขัก 5 หางดง หางดง เชียงใหม่
  ดงหลวง 6 หางดง หางดง เชียงใหม่
  ป่าแป๋ 7 หางดง หางดง เชียงใหม่
  กอง 8 หางดง หางดง เชียงใหม่
  ดงน้อย 9 หางดง หางดง เชียงใหม่

ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลหางดง


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า