หน้าแรกตำบลตำบลหนองหอย

ตำบลหนองหอย

เทศบาลตำบลหนองหอย  ตั้งอยู่เลขที่ 31/2 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหอย  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบล โดยจัดตั้งเป็นเทศบาล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2550 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2550 เป็นต้นไป  พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองหอย มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 3.665 ตารางกิโลเมตร (2,290ไร่) มีอาณาเขตในการบริหารจัดการดังนี้

ทิศเหนือ          ติดกับ       เขตเทศบาลนครเชียงใหม่
ทิศใต้              ติดกับ       เขตตำบลหนองผึ้ง       อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันตก      ติดกับ       เขตตำบลป่าแดด        อำเภอเมือง    จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันออก    ติดกับ       เขตตำบลท่าศาลา       อำเภอเมือง    จังหวัดเชียงใหม่
ตำบลหนองหอย แบ่งเขตการปกครองตามลักษณะการปกครองท้องที่ ออกเป็น 7 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
หมู่ที่ 1 บ้านหนองหอย
หมู่ที่ 2 บ้านโรงวัว
หมู่ที่ 3 บ้านเสาหิน
หมู่ที่ 4 บ้านสันป่าเลียง
หมู่ที่ 5 บ้านเมืองสาตร
หมู่ที่ 6 บ้านศิริวัฒนานิเวศน์
หมู่ที่ 7 บ้านชัยพฤกษ์

ตำบลหนองหอย อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางทิศใต้ มีพื้นที่ 2,290 ไร่ หรือประมาณ 3.67 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ซึ่งมีลำเหมืองธรรมชาติไหลผ่านหลายสาย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นชุมชน

ตำบลหนองหอยประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน

หมู่ 1 บ้านหนองหอย หมู่ 2 บ้านศรีบุญเรือง หมู่ 3 บ้านเสาหิน หมู่ 4 บ้านสันป่าเลียง หมู่ 5 บ้านเมืองสารท (ประกอบด้วยหมู่บ้านดำรงนิเวศน์, ปาล์มสปริง, เฮือนพญาคำ) หมู่ 6 บ้านศิริวัฒนานิเวศน์ หมู่ 7 บ้านชัยพฤกษ์


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลสบโขง

ตำบลสองแคว

ตำบลบวกค้าง

ตำบลแม่ปั๋ง

ตำบลแม่หอพระ

- Advertisment -