หน้าแรกตำบลตำบลหนองป่าครั่ง

ตำบลหนองป่าครั่ง

ตำบลหนองป่าครั่งประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน ดังนี้

  • หมู่ 1 บ้านหนองอิน
  • หมู่ 2 บ้านบวกครกน้อย
  • หมู่ 3 บ้านบวกครกน้อย
  • หมู่ 4 บ้านหนองป่าครั่ง
  • หมู่ 5 บ้านแม่คาว
  • หมู่ 6 บ้านบวกครกใหม่
  • หมู่ 7 บวกครกน้อยริมคาว

ตำบลหนองป่าครั่ง อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 1 กิโลเมตร มีพื้นที่ 1,842.68 ไร่ หรือประมาณ 2.9 ตารางกิโลเมตร ลักษณะทั่วไปเป็นพื้นที่ราบ เหมาะแก่การตั้งถิ่นฐาน บางส่วนเป็นที่ราบลุ่มเกิดน้ำท่วมขังได้


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลห้วยแก้ว

ตำบลป่าบง

ตำบลโป่งแยง

ตำบลท่าตอน

ตำบลแม่งอน

- Advertisment -