หน้าแรกตำบลตำบลหนองจ๊อม

ตำบลหนองจ๊อม

ตำบลหนองจ๊อมประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านฟ้ามุ่ย หมู่ 2 บ้านนางเหลียว หมู่3 บ้านโป่ง หมู่4 บ้านท่าเกวียน หมู่5 บ้านป่าเก็ด หมู่6 บ้านสันป่าสัก  หมู่ 6 บ้านหนองไคร้ หมู่ 7 บ้านสหกรณ์นิคม  หมู่ 8 บ้านหนองไคร้หลวง หมู่ 9 บ้านศรีทรายมูล

ในอดีตที่ผ่านมา พระนางเจ้าจามเทวี เจ้าผู้ครองนครลำพูน ได้เสด็จมาสรงน้ำ ในสระแห่งหนึ่ง ในเขตตำบลหนองจ๊อม ปัจจุบัน เมื่อสรงน้ำเสร็จแล้วได้เสด็จกลับ พระนางได้ลืม จ๊อมปักผมไว้ที่สระสรงน้ำนั้น เมื่อเสด็จถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่ง พระนางได้เหลียวมาดูหมู่บ้านแห่งนั้น ปัจจุบันได้ชื่อว่า บ้านนางเหลียว และสระที่พระนางฯ ลืมจ๊อมไว้จึงได้ชื่อว่า หนองจ๊อม ตามภาษาพื้นเมืองคำว่า “ หนอง” หมายถึง “ สระ” และ “ จ๊อม” หมายถึง “ ปิ่น” เป็นชื่อ ตำบลหนองจ๊อม ในปัจจุบัน

รหัสไปรษณีย์ ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50210 “ทั้งตำบล(ยกเว้น หมู่ 4<เฉพาะหมู่บ้านจัดสรรบุศรินทร์, สีวลี 1-2, นันทนา 1, พฤกษวารี, ชัยพฤกษ์ และ ชลลดา>ใช้รหัส 50290)

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  ฟ้ามุ่ย 1 หนองจ๊อม สันทราย เชียงใหม่
  นางเหลียว 2 หนองจ๊อม สันทราย เชียงใหม่
  โป่ง 3 หนองจ๊อม สันทราย เชียงใหม่
  ท่าเกวียน 4 หนองจ๊อม สันทราย เชียงใหม่
  ป่าเก็ด 5 หนองจ๊อม สันทราย เชียงใหม่
  หนองไคร้ 6 หนองจ๊อม สันทราย เชียงใหม่
  สหกรณ์นิคม 7 หนองจ๊อม สันทราย เชียงใหม่
  หนองไคร้หลวง 8 หนองจ๊อม สันทราย เชียงใหม่
  ศรีทรายมูล 9 หนองจ๊อม สันทราย เชียงใหม่

จำนวนประชากรใน ตำบลหนองจ๊อม

จำนวนหลังคาเรือน : 4,544 หลังคาเรือน  
จำนวนประชากร : 16,969 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 2,045 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 603 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 495 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 21 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 23 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 5,405 คน จำนวนผู้พิการ : 124 คน

ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลหนองจ๊อม


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลยางเนิ้ง

ตำบลป่าป้อง

ตำบลป่าเมี่ยง

ตำบลบ้านหลวง

ตำบลยั้งเมิน

- Advertisment -