หน้าแรกตำบลตำบลสำราญราษฎร์

ตำบลสำราญราษฎร์

ตำบลสำราญราษฎร์ ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านสันป่าเลย หมู่4 บ้านยางทอง หมู่5 บ้านป่าเหมือด หมู่7 บ้านต้นผึ้ง หมู่8 บ้านป่าเสร้าหลวง รหัสไปรษณีย์ ตำบลสำราญราษฎร์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50220

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  ร้องต้นขาม 1 สำราญราษฎร์ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  สันต้นม่วงเหนือ 2 สำราญราษฎร์ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  ป่าสักหลวง 3 สำราญราษฎร์ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  พันหลัง 4 สำราญราษฎร์ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  ป่าเหมือด 5 สำราญราษฎร์ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  สันมะเกี๋ยง 6 สำราญราษฎร์ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  ต้นผึ้ง 7 สำราญราษฎร์ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  สันโป่ง 8 สำราญราษฎร์ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่

สภาพทั่วไปของตำบล

ตำบลสำราญราษฎร์ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอดอยสะเก็ด ระยะทางห่างจากอำเภอประมาณ 10 กม. พื้นที่เป็นที่ราบ

จำนวนประชากรใน ตำบลสำราญราษฎร์

จำนวนหลังคาเรือน : 590 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 2,022 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 395 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 71 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 139 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 5 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 6 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 691 คน จำนวนผู้พิการ : 32 คน

ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความก่อนหน้านี้ตำบลตลาดขวัญ
บทความถัดไปตำบลตลาดใหญ่
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลบ้านหลวง

ตำบลป่าไหน่

ตำบลยางเนิ้ง

- Advertisment -

อัพเดทล่าสุดของเรา