หน้าแรกตำบลตำบลสันพระเนตร

ตำบลสันพระเนตร

ตำบลสันพระเนตร ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านสันศรี  หมู่ 2 บ้านแม่คาว  หมู่ 3 บ้านป่าไผ่  หมู่ 4 บ้านสันพระเนตร  หมู่ 5 บ้านแม่คาวเหนือ หมู่ 5 บ้านใหม่สามัคคี  หมู่ 6 บ้านแม่ย่อยสันศรี  หมู่ 7 บ้านท่าทุ่ม  รหัสไปรษณีย์ ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  รหัสไปรษณีย์ 50210

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  สันศรี 1 สันพระเนตร สันทราย เชียงใหม่
  แม่คาว 2 สันพระเนตร สันทราย เชียงใหม่
  ป่าไผ่ 3 สันพระเนตร สันทราย เชียงใหม่
  สันพระเนตร 4 สันพระเนตร สันทราย เชียงใหม่
  ใหม่สามัคคี 5 สันพระเนตร สันทราย เชียงใหม่
  แม่ย่อยสันศรี 6 สันพระเนตร สันทราย เชียงใหม่
  ท่าทุ่ม 7 สันพระเนตร สันทราย เชียงใหม่

จำนวนประชากรใน ตำบลสันพระเนตร

จำนวนหลังคาเรือน : 2,099 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 7,944 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 1,120 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 345 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 162 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 38 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 16 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 2,464 คน จำนวนผู้พิการ : 36 คน

ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลสันพระเนตร


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลดอนแก้ว

ตำบลแช่ช้าง

ตำบลบ้านแหวน

ตำบลออนเหนือ

ตำบลช่างเคิ่ง

ตำบลฮอด

- Advertisment -